Salı, Mart 6, 2018
Ana Sayfa Blog

3 Mayıs 1944 davası

3 Mayıs Türkçüler günü nedir? 3 Mayıs'ta ne oldu? 3 Mayıs neden Türkçüler günü olarak kutlanıyor. Tüm ayrıntıları ile derlediğimiz yazımızda. Atsız'ın kendi ifadeleri ile hiçbir yorum katmadan 3 Mayıs 1944 Davasının detaylarını sizlere aktarıyoruz.

Nihal Atsız’ın bilinmeyen fotoğrafları

Nihal Atsız'ın fotoğrafları, Atsız'ın bilinmeyen fotoğrafları, Atsız'ın fotoğrafları

Atsız ve Atatürk

Nihal Atsız, Atatürk hakkında ne düşünüyordu? Atsız ve Atatürk'e nasıl bakıyordu? Atsız, Atatürk'ü eleştirdi mi? İşte yıl, yıl derlediğimiz tüm makaleleri taradığımızda karşımıza çıkanlar... Atsız'ın Atatürk ile ilgili yazdığı tüm yazıları yıllara göre sıraladık.

Son Söz

Ufak meselelerle büyük dâvalar engellenemez. Türkçülük yürüyecek ve Türk ırkı muzaffer olacaktır. Tanrı Türk'ü korusun. İstanbul, 12/13 Kasım 1973 Ötüken

Arapları Kurtarmak İçin Teklif

İnsaniyet ve barış masalları okuyarak kendimizi aldatmayalım: Bazı meselelerin savaştan başka çözüm yolu yoktur. Bunun en tipik örneği Orta-Doğu’yu karıştıran Arap-Yahudi anlaşmazlığıdır. Araplar, İsrail’in varlığını tanımamakta haklıdır. On üç asırdır kendi vatanları olan bir bölgeye gelip devlet kurmuşlar ve Araplar’ı kovmuşlardır. Araplar’ı asıl kuşkulandıran ve İsrail’i tanımaya zorlayan sebep İsrail’in o dar bölgede sıkışık kalamayacağı, Araplar aleyhinde daima genişleyeceği korkusudur. Bugün...

Musa’nın Necip (!) Evlatları Bilsinler ki:

Yahudi denilen mahlûku dünyada Yahudi’den ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seciyesizliğin örneği olmuştur. Dilimizdeki ‘Yahudi gibi”, “çıfıtlık etme”, “çıfıt çarşısı”, “havraya benzemek”, “Yahudi’den yumurta alan içinde şansını bulamaz” gibi sözler bu alçak millete ırkımızın verdiği değeri gösterir. Bu yalnız bizim memleketimizde böyle değildir....

Baş Makarnacının Sırtı Kaşınıyor

Zaten biz onu eskiden beri tanırız. Ara sıra hindi gibi kabarır, sonra yelkenleri suya indirirdi, ilk zamanlarda palavralarına bayağı değer verir olmuştuk. Artık alıştık. Ya kızıyor, ya gülüyoruz. Biz Roma hülyasını, kütle halindeki İstanbul ve İzmir ziyaretlerinin mânâsını anlamıyor değildik. Bütün Türk gençliği de zaten yarınki Antalya ziyaretine muhakkak olacak bir iş diye bakıyor ve bekliyor. Asıl asker olan köylü...

Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere

İngiltere hükümeti, Çanakkale harplerine ait hazırladığı resmî tarihi Gaziye “Yüksek bir kumandan, asil bir düşman ve âlicenap bir dost şerefine” hitabı ile hediye ettikten sonra Fransız gazetelerinde bir palikarya yaygarasıdır koptu. Gerek bunu, gerek Türk‐İtalya dostluğunu, gerek borçlar meselesini tutturarak milletlerine has bir edepsizlikle aleyhimizde türlü türlü neşriyata başladılar. En büyüğümüz hakkında iğrenç bir lisan kullandılar. En nihayet resmî...

Churchill Masalı

Eski İngiliz Başbakanı Churchill’in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay haline getirmesini bildiler ve onu krallara yapılan parlak bir törenle gömerek kendisinden söz ettirmenin yolunu buldular. Gerçekte ise gömülen İngiliz İmparatorluğudur. Savaştan korkan, kendi milletine düşman gençler yetiştiren İngiltere’nin artık büyük devlet olamayacağı belliydi. Dünden gelen zenginliği ve hızı ile daha bir süre büyük gözükecek olan İngiltere’yi, 21. Yüzyıl başlarında...

Ders

Amerika’da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez geçmişe ve bu geçmişin verdiği derslere götürdü. Türk’ler, Anadolu’yu açarken karşılarında Hıristiyan millet olarak Rum, Ermeni ve Gürcüleri; Müslüman millet olarak da Araplar ile Kürtleri bulmuşlar, hepsini yenerek bugünkü Türkiye sınırlarına çok benzeyen çizgilerin içindeki devlette, eskiden beri âdetleri olan düzeni kurarak, tebaalarını ikinci sınıf görmekle birlikte, adaleti eksiksiz,...

EN ÇOK OKUNAN YAZILAR

Atsız ve Atatürk

Nihal Atsız, Atatürk hakkında ne düşünüyordu? Atsız ve Atatürk'e nasıl bakıyordu? Atsız, Atatürk'ü eleştirdi mi? İşte yıl, yıl derlediğimiz tüm makaleleri taradığımızda karşımıza çıkanlar... Atsız'ın Atatürk ile ilgili yazdığı tüm yazıları yıllara göre sıraladık.

Ziya Gökalp

Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri vardır. Diyarbakır’ın bu sakin yaratılışlı evlâdı, fikir tarihimizdeki bu mühim yerini,...

Kitap Tahlili – Dede Korkut

“Aylı Kurt” neşriyatının beşinci olarak Orhan Şaik Gökyay tarafından neşrolunan Dede Korkut umumiyetle Türkiyat âlemi için mühim bîr hâdise teşkil edilmektedir. Büyük hacımda 250...