Etiket: Türkiye ve Kıbrıs

Makaleler

Türkiye ve Kıbrıs

Milletler ve onların teşkilatlanmış şekli olan devletler yaşamak için bir takım tedbirler almaya ve çareler bulmaya mecburdur. Devletler, bu tedbirlerin akıllıca olduğu nisbette büyür, güçlenir. Bütün tarih bize şu gerçeği gösteriyor: Milletlerin hayatında üç merhale ve üç değişmez prensip vardır: Bağımsızlık, birleşmek, büyümek. Bir millet, başka bir milletin veya milletlerin hâkimiyetinde ise önce bağımsız olmak …