Görsel Yok

Türk, Budun, Ökün

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Şimdi herkes akl-ı evvel oldu. Beş on tekerlemenin tekrarlanmasıyla dünyayı bir çırpıda düzeltiyorlar. Millet hainliğine kadar varan her şeyi söyleyip de yine de “özgürlük yok” […]

Görsel Yok

Türkiye’nin Türkleşmesi

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Türkiye’nin, öyle ikide bir değişmeyecek olan anayasası “Kurucular Meclisi” tarafından hazırlanırken hakim duygu ve düşünce Türklük ve ilim olmalıdır. Kurucular Meclisi, başka milletlerin kanunlarını Türkçe’ye […]

Görsel Yok

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Türkiye Cumhuriyeti, aşağı yukarı 3000 yıllık bir milletin 22 yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin bugünkü adıdır. Karanlık olan en eski çağları bırakırsak, tarihimiz, Makedonyalı […]

Görsel Yok

Türkiye’nin Yeniden Kurulması

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Bu memleket “A”dan “Z”ye kadar bozuktur. Bu korkunç hakikati diktatörlük rejiminin başbakanlarından Refik Saydam söylemişti. İtiraftan sonraki yıllarca süregelen keyfî, keyfî olduğu kadar zekâdan mahrum, […]

Görsel Yok

Bir Yurdun Kutsal Yerleri

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Bugün “Türkiye” dediğimiz yeri On Birinci Yüzyılda başlayan savaşlarla Rumlar’dan ve onlara tâbi Ermeni ve Gürcüler’den aldığımızı artık herkes biliyor. Bu topraklar yıllarca süren hücumlarla […]

Görsel Yok

Mecburi Gurbette Yaşayanlar

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

İnsanlığın tarihi bir yandan hak, hukuk, adalet iddiaları ile, öte yandan da en korkunç haksızlıklar ve fenalıklarla doludur. Bir bakıma insan, canlıların en canavarı, canavarlıkta […]

Görsel Yok

Gurbetteki Mazlumlar

3 Kasım 2017 Nihal Atsız 0

Cumhuriyetin ellinci yıldönümü için hazırlanan af kanunu Meclislere gelmek üzeredir. Gazete haberlerine göre Türkiye cezaevlerinde yatan 70.000 kadar mahkûm ile onların dışarıda, sayıları belki bir […]